Test výkonu motora zmeraný na motorovej brzde

4 videa ktoré zaznamenávajú aktuálnu spotrebu paliva

Aktuálna spotreba pri 100 km/hod.

Aktuálna spotreba pri 120 km/hod.

Aktuálna spotreba pri 140 km/hod.

Aktuálna spotreba pri 160 km/hod.

Štart motora pri - 12°C